21 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

CAPRIAN ION

DlCAPRIAN ION, domiciliat în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Jora de Mijloc, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor testamentar nr. 1084din 28.02.2006, eliberat de notarul Bejenar Tatiana.