9 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Camerzan Tatiana

Cet. Camerzan Tatiana, domiciliată pe sdresa: satul Fundurii Vechi, r-nul Glodeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:Certificat de moştenitor legal  nr.4-2986 din 15.10.1996 întocmit de notarul BNS GLODENI Patereu Claudia.