5 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Calistru Adriana

(Anexa nr. 3 la Ghidul privind publicarea pe pagina oficială a Camerei Notariale a informaţiei despre deschiderea procedurii succesorale notariale şi a avizului despre pierderea originalului actului notarial)

Subsemnata, notarul Spînu Olesea, la cererea, cet.Calistru Adriana (reprezentată de cet.Rotari Ion) solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conţinut:

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Calistru Adriana, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testament nr.5697 din 21.09.2005 autentificat de notarul Panteleev Ala.

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 04.06.2024 conform contului spre
Plată din 04.06.2024 (ordin de încasare a numerarului nr.31459)
Notarul Spînu Olesea.