12 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Calestro Natalia

Cet. Calestro Natalia, cetăţean al Republicii Moldova, domiciliată în Republica Moldova, r-ul Orhei, sat. Ivancea, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor testamentar nr. 1055 eliberat la data de 29.04.2002, de către notarul Pîslari Tatiana.