15 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

CĂLĂRAȘ SERGIU

Cet. CĂLĂRAȘ SERGIU, născut la 03.04.1969, cetățean al R. Moldova, numărul de identificare 0981501182939, domiciliat în R. Moldova, raionul Căușeni, satul Zaim, str. Ion Savoi, nr. 3, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului autentificat cu nr. 1-620 la 07.12.2020 de către notarul Grosul Sergiu.