24 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Caciur Inessa

Cet. Caciur Inessa, domiciliată în mun. Chişinău, str. Alecu Russo, care acţionează în numele şi în interesele cet. Rîjih Nicolai, în baza procurii nr. 2568 din 25. 05. 2020, autentificata de notarul Criucova Svetlana, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor testamentar nr. 3420 din 31. 07. 2001, eliberat  de notarul Galina Maslova.