27 octombrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

CACERBĂ ANA

Cet. CACERBĂ ANA, domiciliată pe adresa: mun.Chişinău, str.Gheorghe Madan,52, ap.16, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie înregistrat cu Nr.10016 din data de 28.06.2010 eliberat către Jeleznîi Angela, notar public cu sediul biroului în mun.Chişinău.