24 august, 2020 Aviz pierdere act notarial

Bzovaia Tatiana

Bzovaia Tatiana, domiciliată în mun. Bălți, bd. Larisa 7/72, aduce la cunoștință  despre pierderea originalului actului notarial: certificat de determinarea cotei-părți în proprietate comună nr. 1486 din 29.04.2002, întocmit de notarul Coțeruba Tamara.