22 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Buzu Vasile

Cet. Buzu Vasile, domiciliat în satul Peresecina, raionul Orhei, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr.11432 din 03.12.2007, autentificat de notarul Lencuţa Iulia.