31 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Buzu Parascovia

cet. Buzu Parascovia, născută la 29.11.1981, IDNP 0980707273755, domiciliată în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Peresecina, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donație a terenurilor nr.346 din data de 17.01.2008, autentificat de notarul Lencuţa Iulia, cu sediul în mun.Orhei, str.V.Mahu nr.143/1.