13 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

BUZU CONSTANTIN

cet. BUZU CONSTANTIN, domiciliat în sat. Peresecina, raionul Orhei , aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractual de vânzare-cumpărare nr. 580 din 06.02.2006, autentificat de către notarul privat Digori Galina, cu sediul în mun. Orhei.