26 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

BUZICHEVICI NATALIA

Cet. BUZICHEVICI NATALIA, domiciliată în satul Logofteni, raionul Făleşti, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie eliberat cu nr. 13250 din 30.11.2019 de către notarul LEONID TATIAN, cu sediul în or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, nr. 9, R.Moldova.