15 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Buzdugan Maria

Buzdugan Maria, cu domiciliul în or.Chișinău, bul.Mircea cel Bătrîn nr.xx  ap.xx, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.186 din 17.02.1987, întocmit de notarul Cristeva Elena