18 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

BUȚCU ION

Cet.BUȚCU ION, domiciliat în or.Chișinău, bd.Dacia, nr.29 ap.1A, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor nr.210 din 12.01.2017, eliberat de notarul Condorachi Olga, cu sediul în or.Sîngerei, str.Independenței, nr.89/1, R.Moldova