25 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

BUSUIOC NADEJDA

DnaBUSUIOC NADEJDA, domiciliată în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Peresecina, în calitate de moștenitor legal al dlui BUSUIOC TEODOR, decedat la data de 03.03.2020, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare a terenului nr. 6797 din 16.06.2008, autentificat de notarul Bejenar Tatiana, pe numele dlui BUSUIOC TEODOR.