20 ianuarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Buruiană Eugeniu

Cet. BURUIANĂ Eugeniu, domiciliat în s. Fîntîna Albă, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 300 din 21.01.2004 eliberat de notarul Antoficiuc Alexandru.