30 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Burlacu Vitalie

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Burlacu Vitalie, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Contract de vânzare-cumpărare nr. 1490 din 06.04.2016, autentificat de notarul public Belicesco Oleg.