15 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Burlacu Alexandru

          cet. Burlacu Alexandru, domiciliat în s. Hădărăuți, r-nul Ocniţa, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Contractului de donație, din data de 26.10.2009, nr. 7256, autentificat de către notarul privat Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. M. Viteazul, 21A, R. Moldova.