20 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Burlaca Valeri

Cet. Burlaca Valeri, domiciliat în str. Moldovenească Nr, 3, mun. Bălți, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr. 3-6015 din 26.07.2004, eliberat de notarul privat Patereu Claudia.