15 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

Burlac Olga

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Burlac Olga, domiciliată în s. Săiți, r-nul Căușeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalelor actelor notariale: Certificat de moștenitor legal nr. 6505 din data de 18.11.2010, Certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr. 6503 din data de 18.11.2010, eliberate de notarul public Bagrin Maria.