8 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Burlac Galina

Aviz
privind pierderea originalului actului notarial
dna Burlac Galina, domiciliată în s. Berezovca, r-nul Ocniţa, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare a terenului cu destinație agricolă din data de 30.01.2002, nr. 257, autentificat de către notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul buroului în or. Ocnița, str. Independenții, 47, Republica Moldova.