26 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Burian Serghei

cet. Burian Serghei,  domiciliată în Soroca, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.6157 din 12.09.2014,  autentificat de notarul public  Radu Iulian,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian