21 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Burdujan Gheorghe

Cet. Burdujan Gheorghe, domiciliat în s. Sadaclia, r-nul Basarabeasca, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal înregistrat cu nr. 947 din 08.05.2003, eliberat de notarul Pascari Chiril.