24 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Burdila Nicolae

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. BURDILA NICOLAE, domiciliat în Republica Moldova, r-ul Dubăsari, sat. Molovata, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor eliberat unicului moștenitor în baza testamentului cu nr.1-1914 din data de 23.11.2022, eliberat de notarul Lăpușneanu Tamara, cu sediul în sat.Coșnița, r-ul Dubăsari, pe numele cet.Stavenschi Carolina, IDNP 2001027047670.