5 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

BURCIU VICTOR

Cet.BURCIU VICTOR, domiciliat în oraşul Făleşti, str. Mihai Viteazul, nr.52, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului de moştenitor testamentar nr.1-55 din09.01.1986, întocmit de notarulM.Iftodii  din or.Făleşti.