11 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

BURCĂ LARISA

Cet. BURCĂ LARISA, domiciliată în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Prajila, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr.4754 din 18.12.2000, întocmit de notarul Conoval Eugenia.