4 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Burca Irina

Cet. Burca Irina, cetăţeana Republicii Moldova,domiciliată în oraşul Şoldăneşti, strada Mareşalul Jucov, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor testamentar din data de 13 octombrie 2010 nr. 5691, întocmit de către notarul Pietraru Iurie.