15 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

Bunescu Oleg

cet. Bunescu Oleg, cetăţenia Republica Moldova, IDNP 0971810329929, domiciliat(ă) în mun. Chișinău, bd. Dacia nr. 38/6 ap. 58, Republica Moldova, care în baza procurii nr. 2-2427 din 26.04.2024, autentificat de către notarul, Radu Iulian, cu sediul biroului în mun. Soroca, Republica Moldova, acţionează în numele şi pentru/în interesele cet. Bunescu Irina, cetăţenia Republica Moldova, IDNP 0972301324922, domiciliat(ă) în mun. Chișinău bd. Iu. Gagarin nr. 1 ap. 12, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare/cumpărare nr. 1234 din 15.04.2005, autentificat de către notarul Ticu Boldescu.