18 august, 2020 Aviz pierdere act notarial

Bunescu Marcel

Cet.Bunescu Marcel, domiciliat în mun.Orhei, str.V.Lupu nr.170, ap.5, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului de vînzare-cumpărare nr.5753 din 07.05.2018, autentificat de notarul Lencuţa Iulia.