26 august, 2022 Aviz pierdere act notarial

Bunduc Galina

Cet. Bunduc Galina, reprezentată de cet. Condrea Natalia,  cetăţenia Republicii Moldova, născută la 07.01.1970, domiciliată: R. Moldova, oraşul Şoldăneşti, strada Boris Glavan nr. 28, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal nr. 7231 eliberat la 25.08.2008, de notarul public,  Cornos Elena, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August nr. 44, ap. 38.