4 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

BULGĂRI ALEXANDRU

Dl BULGĂRI ALEXANDRU, domiciliat în Republica Moldova, municipiul Orhei, stradela 7, I. Inculeț nr. 3, aduce la cunoștință pierderea originalului: Contractului de vânzare-cumpărare a terenului nr. 9102 din 05.08.2008, autentificat de notarul Bejenar Tatiana, sediul biroului în mun. Orhei, RM.