11 februarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Bulgac Sergiu

Cet. Bulgac Sergiu, domiciliat în mun. Chișinău, șos. Hîncești, nr. 58, ap. 72, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie  nr. 5962 din 05.08.2016, eliberat de notarul Gîscă Ludmila.