5 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Bulgac Igor

Cet. Bulgac Igor, domiciliat în or.Făleşti, str. Şt. Cel Mare, nr.3 Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului de moştenitor legal cu nr. 8324 din 30.08.2007, autetificat de notarul Şoldan Iurie din or.Făleşti.