18 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Bulat Aliona

Cet. Bulat Aliona, cu domiciliul în Republica Moldova, rl Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare a bunului imobil în construcție cu nr. 1-489 din data de 01.07.2021, autentificat de notarul Patlavschi Ana.