3 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Buhaniuc Tudor

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

cet. Buhaniuc Tudor, născut la 06.05.1974, IDNP 0990610273869, domiciliat în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Piatra, în calitate de moştenitor a cet. Buhaniuc Nicolae, decedat la 28 ianuarie, anul 2023, IDNP 2001027408321, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului de schimb nr.6463 din 22.05.2012, eliberat de notarul Lencuţa Iulia, cu sediul în mun.Orhei, str.V. Mahu nr.143/1.