28 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

BUGZAN NADEJDA

Aviz privind perderea originalului actului notarial
cet. BUGZAN NADEJDA, cetățeană a R. Moldova, domiciliată în Republica Moldova, în Hîrbovățul Nou, str. Victoriei, nr. 12, r-nul Anenii Noi, aduce la cunoştinţă pierderea originalelor Certificatelor de Moștenitor Legal nr.7854 și nr. 7858 din 16.12.2008.