24 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

BUGA VADIM

BUGA VADIM,  cu domiciliu în mun. Chișinău, solicit acordarea asistenţei la publicarea avizului pe pagina oficială a Camerei Notariale www.cnm.md, cu privire la pierderea următoarelor acte:      Certificatul cu privire la determinarea cotei-părți în proprietatea comună nr. 7  din 10.01.2003,     eliberat de notarul Nina Batrîn.