29 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

BUGA PIOTR

BUGA PIOTR, domiciliat în satul Iabloana, raionul Glodeni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea Certificatului de moștenitor legal  cu nr. 4089 eliberat de notarul Patereu Claudia la data de 11.05.2009.