18 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Buga Dmitrii

cet. Buga Dmitrii, domiciliat în s. Bîrnova, r-nul Ocniţa, R. Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal din data de 23.10.2013, nr. 9968, autentificat de către notarul public Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. Mihai  Viteazul, 21A, R. Moldova.