16 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

BUCATARI LUCIA

Cet. Buznea Denis. acționând din numele cet. BUCATARI LUCIA, domiciliatг оn satul Drochia, raionul Drochia, Republica Moldova, în temeiul procurii nr. 2-321 din 12.01.2024, autentificate de notarul Ghedreuţan Dina, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial – Contractul cu condiţia întreţinerii pe viaţă, autentificat de notarul Ghedreuţan Dina nr. 1107 din 10.02.2020