28 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Bucalova Maria

Cet. Bucalova Maria, domiciliată în or. Căușeni, str. Alexei Mateevici nr.xx, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de donație din data de 16.09.2003 nr. 3152, autentificat de către notarul Bagrin Maria.