17 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

BUBLIȚCAIA MARIA

Cet. BUBLIȚCAIA MARIA, cu domiciliu în sat. Mîndîc, r-nul Drochia, RM, aduce la cunoștință pierderea originalul actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 1-72 din 28.03.1969, autentificat de BNS Dondușeni.