13 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Brizițchi Oleg

cet. Brizițchi Oleg, născut 29.02.1972, domiciliat/ă în Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Decebal, nr. 23, ap. 71, aduce la cunoștință pierderea originalelor actelor notariale: contractele de vînzare-cumparare nr.238 din 08.02.2005 și nr.240 din 08.02.2005 și nr.236 din 08.02.2005 autentificate de către notarul Șian Olga.