18 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

BRÎNZĂ FILIP

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. BRÎNZĂ FILIP, domiciliat în satul Pruteni, raionul Făleşti, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului de mostenitor legal eliberat cu nr. 14737 de notarul L.Tatian la data de 18.11.2011.