16 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Bratan Vasili

Cet. Bratan Vasili (IDNP 0962510194335), domiciliat în RM mun. Ceadîr-Lunga, s. Beşghioz, str. Lenin 98, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificate de moştenitor legal №. 15974, din 07.11.2017, întocmit de notarul Arnaut A.