22 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Bratan Piotr

Bratan Piotr, cu domiciliul în or.Vulcănești, str.Popov nr.xx, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.543 din 24.05.1988, întocmit de notarului or.Vulcănești, RM Cristeva Elena.