9 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

BRAŞOVANU ZINAIDA

Cet. BRAŞOVANU ZINAIDA, domiciliată în mun. Orhei, str. M. Gorki 34, ap. 1,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-501 din 01.03.1985,  autntificat la biroul notarial de stat Orhei.