22 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Braniște Anastasia

Cet. Braniște Anastasia, cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Independenței, 44, ap. 5, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal înregistrat cu nr. 2-1/1677 din 19.03.2007, eliberat de notar Petru Chirtoacă, or. Criuleni.