24 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Braguța Valentina Chiril

Cet. Braguța Valentina Chiril, cu domiciliul în s. Carahasani, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal eliberat de notarul Suhaia Liubovi cu nr. 200 la 16.02.1999.