9 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Bozbei Serghei

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Bozbei Serghei, cu domiciliul în or.Vulcănești, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de calitate de moștenitor nr.11702 din 01.12.2017, autentificat de către notar or.Vulcănești, RM Tiuliu Natalia